Monthly Archives - Tháng Hai 2017

Sự tích “Vía thần tài” Đúng nhất

https://www.facebook.com/dogovietphat/posts/1563331627029580:0 NGÀY VÍA THẦN TÀI. TẬP TỤC CẦN HIỂU RÕ Chẳng biết từ lúc nào người Việt đua nhau mua vàng ngày mùng 10 tháng giêng để lấy may ngày “Vía Thần Tài”. Trong các điển tích về Thần Tài người Trung Quốc nói: Đời nhà Thương có một người tên là Triệu Công Minh đi tu ở núi Chung Nam, Trung Quốc sau đắc đạo được phong là ” Chính nhất huyền đàn nguyên soái”. Còn ở Việt Nam lại có tích thế [...]